Bases de dades bibliogràfiques

Export 4 results:
Filters: First Letter Of Last Name is B and Autor is Benn, Gottfried  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
[32060] Benn, Gottfried. Poemes. Vol. 28. Els Llibres de l’escorpí. Poesia 28. Barcelona: Edicions 62, 1975.
Edició bilingüe. Traducció i pròleg de Guillem Nadal.
[39554] Benn, Gottfried. "Mala cosa." Inquietud artística, no. any VIII. Núm. 26 (Setembre) (1962): 6.
[39555] Benn, Gottfried. "“Destroces”." Cap d’any Raixa 1959 (1959): 108.
[48306] Benn, Gottfried. Poemes. Barcelona: Edicions 62, 1975.
Col·lecció "L'Escorpí. Poesia"