Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is B and Autor is Berlioz, Hector  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
[30082] Berlioz, Hector. La damnació de Faust. 1ª ed. Vol. 3. Biblioteca dels Grans Oratoris 3. Barcelona: Successors d’Henrich y Cía, 1930.
Llegenda dramàtica en quatre parts i epíleg basada en el poema de Goethe. Traducció adaptada a la música per Joaquim Pena