Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is V and Autor is Verhaeren, Emile  [Clear All Filters]
1919
[31198] Verhaeren, Emile. El claustre. 1ª ed. Vol. 8. La Novel·la Teatral Catalana, any 2 8. Barcelona: Impremta Ràfols, 1919.
Obra en quatre actes