Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Autor is Serrano, Sebastià  [Clear All Filters]
1985
[47437] Serrano, Sebastià. "Les idees lingüístiques d’en Carles Riba." In Actes del IV Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Washington, 1984), 257-264. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1985.