Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is G and Autor is Garma, Simone  [Clear All Filters]
1948
[39938] Garma, Simone. "Un comentari sobre “El silenci del Mar”." Antologia dels fets, les idees i els homes d’Occident, no. núm. 11 (març 1948) (1948): 65-70.