Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is B and Autor is Basili de Cesarea  [Clear All Filters]
1991
[47702] Basili de Cesarea. Sobre l'Esperit Sant. Barcelona: Proa, 1991.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"