Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is V and Autor is A. V.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
H
[39483] V., A.. "“Hamlet”, en la versió de Magí Morera i Galícia." Serra d’Or núm. 4 (abril) (1965): 53.
[46672] V., A.. "Hamlet, en la versió de Magí Morera i Galícia." Serra d’Or, no. 4 (1965): 53.