Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is V and Autor is Varró, Marc Terenci  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
[31189] Varró, Marc Terenci. Del camp. Vol. 37. Col·lecció Catalana del Clàssics Grecs i Llatins 37. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1928.
Paginació doble. Text bilingüe llatí-català