Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is V and Autor is Dovsky, Beatrice von  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
[30295] von Dovsky, Beatrice. Mona Lisa. 1ª ed. Barcelona: Successors d’Henrich i Cª, 1928.
Drama líric en dos actes, pròleg i epíleg. Poema alemany de Beatriu Dovsky. Música de Max Schillings. Traducció del poema adaptat a la música per Joaquim Pena