Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is G and Autor is Gràcia, Jordi  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
I
[46994] Gràcia, Jordi. "Investigació profitosa." El País (1990): 6.
Quadern