Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is B and Autor is Bertrand, J. J. A.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
[46026] Bertrand, J. J. A.. "Goethe en Catalogne: J. Maragall." Revue de litterature comparee, no. 12 (1932): 175-182.