Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is V and Autor is Samaranch i Viñas, Júlia  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
[47392] Viñas, Júlia Samaranch. L’Editorial Muntanyola i les seves publicacions. Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1978.
Memòria de final de carrera.