Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Autor is Fernández Sevilla, Luis  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
[30356] Sevilla, Luis Fernández, and Anselmo C. Carreño. Els Marquesos del Born. 1ª ed. Vol. 359. La Escena catalana 359. Barcelona: Llibreria Bonavía, 1932.
Comèdia en tres actes i en prosa