Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is P and Autor is Penna, Sandro  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
[48231] Penna, Sandro. Una mica de febre. Barcelona: La Magrana, 1992.
Col·lecció Venècies