Bases de dades bibliogràfiques

Export 4 results:
Filters: First Letter Of Last Name is P and Autor is Vallcorba Plana, Jaume  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
[46615] Plana, Jaume Vallcorba. "Introducció." In Obra poètica, edited by Josep Maria Junoy, XI-CXVIII. Barcelona: Quaderns Crema, 1984.
Aquesta introducció és part del treball que l’autor va desenvolupar per obtenir el títol de doctor a la Universitat de Barcelona el maig de 1983.
[46616] Plana, Jaume Vallcorba. "Sobre l’evolució ideològica de Josep Maria Junoy (1906-1939)." Els Marges: Revista de Llengua i Literatura, no. 13 (1978): 33-44.
[47508] Plana, Jaume Vallcorba. El cubisme a Barcelona: Josep Maria Junoy. Universitat de Barcelona, 1983.
Tesi.
[47509] Plana, Jaume Vallcorba. "Sobre l’evolució ideològica de Josep Maria Junoy (1906-1939)." Els Marges: Revista de Llengua i Literatura, no. 13 (1978): 33-44.