Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is P and Autor is Plesch, John  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
[40270] Plesch, John. "El meu amic Einstein (extret del llibre “János, the Story of a Doctor”)." Antologia dels fets, les idees i els homes d’Occident, no. núm. 9 (gener 1948) (1948): 44-47.
No s’indica el nom del traductor.