Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is P and Autor is Phelps-Orion, L. W.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
[40258] Phelps-Orion, L. W.. "Herculànum torna a la vida (extret de “The Quiver”)." Occident, no. núm. 1 (maig 1949) (1949): 17-20.
No s’indica el nom del traductor.