Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is G and Autor is Gorz, André  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
[44582] Gorz, André. Técnica, técnics i lluita de classes. Barcelona: La Magrana, 1979.
Col·lecció Alliberament