Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is G and Autor is Graves, Charles  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
[39977] Graves, Charles. "Els pínceps regnants de l’Índia (extret de “The Sphere”)." Antologia dels fets, les idees i els homes d’Occident, no. núm. 2 (juny 1947) (1947): 36-39.
No s’indica el nom del traductor.