Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is G and Autor is Gordey, Michel  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
[39964] Gordey, Michel. "Els morts del “New Deal” (extret de “La Tribune des Nations”)." Antologia dels fets, les idees i els homes d’Occident, no. núm. 8 (desembre 1947) (1947): 84-86.
No s’indica el nom del traductor.