Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is G and Autor is Giraudoux, Jean  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
[30427] Giraudoux, Jean. Intermezzo. 1ª ed. Vol. 61; 208. Biblioteca de la Rosa dels Vents; Quaderns literaris 61; 208. Barcelona: Edicions de la Rosa dels Vents, 1938.
[30428] Giraudoux, Jean. Amfitrió 38. Vol. 1. “La Revista” 1. Barcelona: Publicacions de “La Revista”, 1934.
Traducció publicada a La Revista (1918-1936)