Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is F and Autor is Ferraté, Joan  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
F
[46169] Ferraté, Joan. Papers sobre Carles Riba. Vol. 8. Assaig Minor 8. Barcelona: Quaderns Crema, 1993.
[46937] Ferraté, Joan. Papers sobre Carles Riba. Vol. 8. Assaig Minor 8. Barcelona: Quaderns Crema, 1993.
Inclou els sonets I, V, VI, VII i XX de Salvatge cor i dos apèndixs.