Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is F and Autor is Fitzgerald, F. Scott  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
F
[32202] F. Fitzgerald, Scott. Tendra és la nit. Vol. 36. El Balancí 36. Barcelona: Edicions 62, 1968.
Autor nord-americà.
[32203] F. Fitzgerald, Scott. El gran Gatsby. Vol. 27. El Balancí 27. Barcelona: Edicions 62, 1967.
Autor nord-americà.