Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 01 prosa and Autor is Homer  [Clear All Filters]
1997
[44725] Homer. La Ilíada. Barcelona: Proa, 1997.
Col·lecció "A Tot Vent"