Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 06 literatura francesa and Autor is Chénier, André  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
[30198] Chénier, André. Idil·lis i Elegies. Vol. 6. Lírics Mundials 6. Barcelona: Publicacions de “La Revista”, 1922.
Prefaci de Gabriel Alomar