Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Keyword is 06 literatura francesa and Autor is Duhamel, Georges  [Clear All Filters]
1937
[30299] Duhamel, Georges. Consideracions sobre les memòries imaginàries. Vol. 40; 187. Biblioteca de la Rosa dels Vents; Quaderns literaris 40; 187. Barcelona: Edicions de la Rosa dels Vents, 1937.
1930
[30300] Duhamel, Georges. Confessió de mitjanit. Vol. 21. A tot vent 21. Badalona: Proa, 1930.