Bases de dades bibliogràfiques

Export 13 results:
Filters: Keyword is 06 literatura francesa and Autor is Anònim  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
[29950] Anònim. La version catalane du Chastel d’Amours. Toulouse: Impremta Edouard Privat, 1928.
[29955] Anònim. Historia de l’esforçat cavaller Partinobles. Barcelona: Miquel Rius, 1909.
Reproducció facsimil de la primera edició impresa a Tarragona per Felip Robert l’any 1588
[29958] Anònim. Toalla friné. Vol. 9. Biblioteca de “Catalunya Artística” 9. Barcelona: Catalunya Artística, 1901.
[29961] Anònim. Las falsas burgesas. Biblioteca de L’Aureneta. Barcelona: Tipografia de Francisco Badia, 1897.
Obra en tres actes i en prosa
[29963] Anònim. La feyna d’en Jafá. Biblioteca de Lo teatro regional. Barcelona: Tipografia de Francisco Badia, 1893.
Comèdia en un acte i en prosa transportada de l’escena francesa a l’escena catalana
[29965] Anònim. Historia de l’esforsat cavaller Partinobles, compte de Bles. Y après fou L’Emperador de Constantinobla. Figueras: Impremta Juan Hereu, 1866.
Escritas en nostra llengua catalana
[29966] Anònim. Historia del esforsat cavaller Partinables, compte de Bles y emperadó de Constantinopla. Banyoles: Jacinto Sabater romancista, 1846.
Traduïda de la llengua castellana a la catalana ab la guia de camins per anar y venir de les parts mes principals de Espanya y Roma; adornada ab una làmina
[29967] Anònim. Història de l’esforçat cavaller Partinables, compte de Bles y Emperador de Constantinobla. 2ª ed. Barcelona: P. Maimó, 1844.
Traducció de la llengua castellana a la catalana. Esta corretjida y aumentada al estil de la Ortografia, y arreglada ab capitols, prolec y taula y es adornada ab una lamina per D. P. L.
[29968] Anònim. Historia del esforçat cavaller Partinables, compte de Bles. Y après fou Emperador de Constantinobla. Barcelona: Miquel Borras, 1844.
Escrita en nostra llengua catalana
[29969] Anònim. Assi comensa la general història del esforzat cavaller Partinables, Compte de Bes, y que fonch apres Emperador de Constantinoble. Tarragona: Magí Canals, 1788.
Novament traduïda a la llengua catalana. S’atribueix a Dénis Pyramus.
[47890] Anònim. Educació secreta. Barcelona: La Magrana, 1993.
Col·lecció La Marrana
[48038] Anònim. La Cançó de Roland. Barcelona: Proa, 1991.
Col·lecció "El Fanal de Proa"
[48615] Anònim. La cançó de Roland. Barcelona: Quaderns Crema, 1984.
Col·lecció Biblioteca mínima