Bases de dades bibliogràfiques

Export 7268 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
[32454] Pott, Lucas. “Simi”: còctel. Barcelona: Ariel, 1970.
[46703] Arimany, Miquel. Símbol vivent: Biografia de Rafael Tasis. Barcelona: Miquel Arimany, 1967.
[45977] Arimany, Miquel. Símbol vivent: Biografia de Rafael Tasis. Barcelona: Miquel Arimany, 1967.
[30822] de Nerval, Gérard. Sílvia; Aurèlia. 1ª ed. Vol. 24. Quaderns literaris. Novel·les i novel·listes 24. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1934.
L’obra conté dues novel·les diferents. El nom de l’autor és pseudònim de Gérard Labrunie
[30823] de Nerval, Gérard. Sílvia. 1ª ed. Vol. 8. La Novel·la estrangera 8. Barcleona: Antoni López, impressor, 1924.
El nom de l’autor és pseudònim de Gérard Labrunie. Data extreta de Ramon Pinyol
[47613] Tolkien, J. R. R.. El Silmaríl·lion. Barcelona: Proa, 2000.
Col·lecció "Biblioteca de Butxaca"
[47957] Tolkien, John Ronald Reu. El Silmaríl·lion. Barcelona: Proa, 1994.
Col·lecció "Clàssics Moderns"
[39801] Fauli, Josep. "Sillitoe “Dickens amb ràbia”." Tele/Estel, no. núm. 157, 24 d’octubre (1969): 30.
Ressenya de l’obra Dissabte a la nit i dilluns al matí d’Alan Sillitoe
[30720] Maurois, André. Els silencis del coronel Bramble. Vol. 12. Biblioteca Univers 12. Barcelona: Llibreria Catalònia.
El nom de l’autor és pseudònim d’Émile Herzog. 1929, data aproximada
[32364] Maurois, André. Els silencis del coronel Bramble. Vol. 395. Biblioteca Selecta 395. Barcelona: Selecta, 1967.
[26269] Cela, Jaume. Silencio en el corazón. Barcelona: La Galera, 1999.
Premio Abril 1999; 21 cm
[26321] Duarte, Carles. El silencio. Barcelona: Seuba, 2001.
19 cm
[40522] Vercors. "El silenci del mar (fragments)." Antologia dels fets, les idees i els homes d’Occident, no. núm. 7 (novembre 1947) (1947): 25.
No s’indica el nom del traductor.
[32643] Vercors, and Jean Bruller. El silenci del mar. Vol. 1. Col·lecció literària “Antologia” 1. Barcelona: Antologia, 1947.
Vercors, pseudònim literari de Jean Bruller.
[47627] Vercors. El silenci del mar. Barcelona: La Magrana, 1987.
Col·lecció L'Esparver
[30321] Eliot, George. Silas Marner. Vol. 11. Biblioteca literària 11. Barcelona: Editorial Catalana, 1918.
El nom de l’autor és pseudònim de Mary Ann Evans. El nom del traductor també és un pseudònim. El traductor és Josep Carner
[46702] Argente, Joan. "Significació literal, significació social i traducció: A propòsit d’un fragment de la Ilíada." Quaderns de Traducció i Interpretació, no. 3 (1983): 135-142.
[46587] Teixidó, Ramon Torné i. "Significació dels Himnes Homèrics de Joan Maragall a Carles Riba." In Polis i nació. Política i literatura (1900-1939), edited by Rosa Cabré, Montserrat Jufresa and Jordi Malé, 131-141. Vol. Annexos 2. Barcelona: Societat catalana d’estudis clàssics, 2003.
[32566] Simenon, Georges. Signat Picpus. Vol. 65. La Cua de palla 65. Barcelona: Edicions 62, 1968.
Escriptor belga en llengua francesa.
[31241] Wagner, Richard. Sigfrid: segona jornada de la tetralogia L’anell del Nibelung. 1ª ed. Barcelona: Fidel Giró, impressor; Associació Wagneriana, 1904.
Traducció catalana adaptada a la música per Xavier Viura i Joaquim Pena, acompanyant al text l’exposició dels temes i figures musicals amb el seu quadre sinòptic. Al 1923, Henrich i Cía i l’Associació Wagneriana publiquen una 2ª edició reformada
[26190] Benguerel, Xavier. Siempre es mañana. Barcelona: Planeta, 1978.
19 cm
[32660] Wagner, Richard. Siegfried: segona jornada de la trilogia L’anell del Nibelung. Barcelona: Filograf, 1958.
Traducció de l’alemany adaptada a la música. Anna d’Ax, pseudònim de Núria Sagnier Costa.
[48693] Lee, Laurie. Sidra amb la Rosie . Barcelona: Edhasa, 1987.
Col·lecció "Clàssics Moderns"
[48692] Siddhartha: una composició índia. Barcelona: Edhasa, 1986.
Col·lecció "Clàssics Moderns"
[47931] Hesse, Herman. Siddhartha. Barcelona: Proa, 1996.
Col·lecció "Clàssics Moderns"
[44737] Hesse, Herman. Siddhartha. Barcelona: Proa, 1999.
Col·lecció "A Tot Vent"
[48377] Calvino, Italo. Si una nit d'hivern un viatger. Barcelona: Edicions 62, 1999.
Col·lecció "Butxaca"
[48372] Calvino, Italo. Si una nit d'estiu un viatger. Barcelona: Edicions 62, 1987.
Col·lecció "Les Millors Obres de la Literatura Universal. Segle XX"
[26708] Pàmies, Sergi. Si te comes un limón sin hacer muecas. Barcelona: Anagrama, 2007.
[26352] Espí, Vicenç. Si mañana, la mar. Barcelona: La Galera, 2002.
21 cm
[40009] Isanda, Anna. "Si era una dona!" Tele/Estel, no. núm. 132, 24 de gener (1969): 39.
Article dedicat a Richmal Crompton, autora del personatge de literatura infantil William Brow.
[32679] Woolrich, Cornel. Si el mort podia parlar, i altres històries de misteri. Vol. 406. Biblioteca Selecta 406. Barcelona: Selecta, 1968.
Escriptor nord-americà.
[30788] de Moratín, Leandro Fernández. El sí de les noyes. 1ª ed. La Escena catalana. Barcelona: Impremta de Salvador Bonavia, 1911.
Comèdia en tres actes
[47282] Peset, José Luis. "Shaw en el mundo hispánico." Cuadernos Hispanoamericanos, no. 399 (1983): 156-158.
[46496] Fontrodona, Esteban Pujals. "Shakespeare y sus traducciones en España: Perspectiva histórica." Quaderns de Traducció i Interpretació, no. 5-6 (1985): 77-85.
Reeditat, en versió catalana, a Esteve Pujals, Perspectives de literatura anglesa, Barcelona, Columna, 1994, p. 45-56.
[47319] Fontrodona, Esteban Pujals. "Shakespeare y sus traducciones en España: Perspectiva histórica." Quaderns de Traducció i Interpretació, no. 5-6 (1985): 77-85.
Reeditat, en versió catalana, a Esteve Pujals, Perspectives de literatura anglesa, Barcelona, Columna, 1994, p. 45-46.
[31060] Shakespeare, William. Shakespeare y Moratín ante la fosa y traducción catalana de un cuadro de Shakespeare: memoria leída en la Real Academia de Buenas Letras celebrada el día 10 de diciembre de 1890. Barcelona: Establecimiento Tipográfico de Jaime Jepús, 1896.
Les p. 3-11 són una invectiva contra la versió castellana de Hamlet feta per Leandro Fernández de Moratín (1798); les p. 11-23 són una traducció catalana de Hamlet V.i (“L’enterrament d’Ofelia”). Vid. Dídac Pujol (2010)
[46912] Fàbregas, Xavier. "Shakespeare, més a prop." Serra d’Or any XXIV, no. 277 (1982): 58.
[40481] Triadú, Joan. "Shakespeare: “La tempesta” i dues comèdies més." Serra d’Or, no. núms. 3-4 (març-abril) (1960): 29-30.
[46449] Par, Alfons. Shakespeare en la literatura española. Colección de Crítica Shakesperiana. Barcelona-Madrid: Biblioteca Balmes / Librería General de Victoriano Suárez, 1935.
[47260] Par, Alfons. Shakespeare en la literatura española. Vol. II: Realismo; Escuelas Modernas. Colección de Crítica Shakesperiana II: Realismo; Escuelas Modernas. Barcelona-Madrid: Biblioteca Balmes / Librería General de Victoriano Suárez, 1935.
[46273] Martínez, Eduardo Juliá. Shakespeare en España: Traducciones, imitaciones e influencias de las obras de Shakespeare en la literatura española. Madrid: Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1918.
[47382] Ruppert y Ujaravi, Ricardo. Shakespeare en España: Traducciones, imitaciones e influencias de las obras de Shakespeare en la literatura española. Madrid: Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1920.
Vegeu Julià Martínez, Eduardo.
[47054] Martínez, Eduardo Juliá. Shakespeare en España: Traducciones, imitaciones e influencias de las obras de Shakespeare en la literatura española. Madrid: Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1918.
[46537] Ruppert y Ujaravi, Ricardo. Shakespeare en España: Traducciones, imitaciones e influencia de las obras de Shakespeare en la literatura española. Madrid: Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1920.
Vegeu Julià Martínez, Eduardo.
[47444] Ratés, José Siles. "Shakespeare en España desde 1933 a 1964." Filología Moderna, no. 15-16 (1964): 235-240.
[46563] Ratés, José Siles. "Shakespeare en España desde 1933 a 1964." Filología Moderna, no. 15-16 (1964): 235-240.
[46913] Fàbregas, Xavier. "Shakespeare en Cataluña." Destino, no. 2166 (1979): 6-7.
[47032] Iglesias, María Isabel. "Shakespeare en catalán." Filología Moderna, no. 15-16 (1964): 227-234.
[46261] Iglesias, María Isabel. "Shakespeare en catalán." Filología Moderna, no. 15-16 (1964): 227-234.
Inclou una bibliografia de totes les traduccions publicades entre 1898 i 1958.
[46916] Fàbregas, Xavier. "Shakespeare als Països Catalans." Avui (1977): 25.
[45972] Anònim. "Shakespeare a Catalunya, fins a 1937." Estudios Escénicos, no. 17 (1973): 59-64.
[46644] "Shakespeare a Catalunya, fins a 1937." Estudis Escènics, no. 17 (1973): 59-64.
Publicat a la secció “Monogràfic: Shakespeare a Catalunya”. La major part de les dades d’aquest article han estat extretes del·llibre de Ramon Esquerra Shakespeare a Catalunya (Barcelona, Publicacions de la Institució del Teatre, 1937).
[46899] Esquerra, Ramon. Shakespeare a Catalunya. Vol. 16. Barcelona: Publicacions de la Institució del Teatre, 1937.
[46151] Esquerra, Ramon. Shakespeare a Catalunya. Vol. 16. Barcelona: Publicacions de la Institució del Teatre, 1937.
[48735] Balestro, Piero. Sexe i persona. Barcelona: Edicions 62, 1971.
[32766] Vigil, José Luis Marti. Un sexe anomenat dèbil. Barcelona: Juventud, 1970.
Literatura juvenil.
[30237] Dantas, Júlio. La Severa. 1ª ed. Vol. 62. La Novel·la Teatral Catalana 62. Barcelona: Impremta Ràfols, 1922.
Data de publicació deduïda a partir de la data de l’estrena al Gran Teatre Espanyol el 3 de novembre de 1922
[26381] Espriu, Salvador. Setmana Santa. Barcelona: Península, 1972.
19 cm
[26357] Espriu, Salvador. Setmana Santa. Barcelona: Norma, 1999.
Edició bilingüe
[40074] F., M.. "Una setmana de gran teatre." Tele/Estel, no. núm. 97, 24 de maig (1968): 32.
Es comenta el programa del Cicle de Teatre Llatí, que inclou representacions d’obres de Ionesco, Labiche, Rosseau, Picasso i Weiss, entre d’altres.
[31101] Strong, Austin. El setè cel. 1ª ed. Vol. 353. La Escena catalana [segona època], any 15 353. Barcelona: Llibreria Bonavia, 1932.
Comèdia dramàtica en tres actes
[30689] Maeterlinck, Maurice. Les set princeses. 1ª ed. Vol. 125. Biblioteca popular de “L’Avenç” 125. Barcelona: L’Avenç, 1912.
Inclou també Sor Beatriu
[46367] Medina, Jaume. "Set poemes llatins i un de grec a la Corona Poètica a Nostra Senyora Santa Maria de Ripoll (1895)." Faventia 20, no. 2 (1998): 193-208.
[43919] Siomin, Vitali N.. Set en una casa. Barcelona: Proa, 1982.
Col·lecció "A Tot Vent"
[30379] France, Anatole. Les set dones de Barbablau. Vol. 25; 172. Biblioteca la Rosa dels Vents; Quaderns literaris 25; 172. Barcelona: Edicions de la Rosa dels Vents, 1937.
[32153] Colette. Set diàlegs de bèsties. Biblioteca plaerdemavida. Barcelona: Editorial Aymà, 1952.
Edició de bibliòfil. Il·lustracions de Josep Granyer.
[30339] Èsquil. Els set contra Tebes In Tragèdies d’Esquil. 1ª ed. Vol. 2. Barcelona: Fundació Bernat Metge.
[46016] Vivanco, Carles Bastons. "Set cartes de Josep Aladern a Miguel de Unamuno." In Josep Aladern. 1868-1918, vida i obra. Reus: Centre d’Estudis Alcoverencs, 1994.
[46365] Medina, Jaume. "Set articles de J.M. Llovera sobre la imitació dels ritmes clàsics." Faventia 26, no. 1 (2004): 95-111.
[44603] Maugham, William Somerset. De la servitud humana. Barcelona: Proa, 1986.
Col·lecció "A Tot Vent"
[31126] Tharaud, Jean, and Jérôme Tharaud. Serventa per amor. 1ª ed. Vol. 48. A tot vent 48. Badalona: Edicions Proa, 1932.
[47738] Bénigne, Jacques. Sermons i discursos. Barcelona: Proa, 1993.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"
[47701] Wesley, John, and George Whitefield. Sermons. Barcelona: Proa, 1990.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"
[47742] Vieira, António. Sermons. Barcelona: Proa, 1994.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"
[47819] Lleó el Gran. Sermons. Barcelona: Proa, 1995.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"
[39904] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 168 (1970): 8.
[39872] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 267/268 (1973): 13.
[39846] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 316 (1975): 5.
[39857] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 289 (1974): 17.
[39921] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 129 (1968): 22.
[39831] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 298 (1975): 17.
[39889] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 194 (1971): 8.
Copyright by Edittions J. Dupuis, Fils & Cle / Marcinelle / Chalreoi (Belgique).
[39848] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 272 (1974): 8.
[39906] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 170 (1970): 17.
[39859] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 291 (1974): 16.
[39833] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 301 (1975): 8.
[39891] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 198 (1971): 8.
[39850] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 276/277 (1974): 41.
[39908] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 174 (1970): 10.
[39876] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 223 (1972): 8.
[39861] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 293 (1974): 20.
[39835] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 304 (1975): 8.
[39893] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 201 (1971): 8.
[39852] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 283 (1974): 8.
[39910] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 179 (1970): 19.
[39878] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 226 (1972): 17.
[39837] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 307 (1975): 19.
[39895] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 204 (1971): 17.
[39912] Franquin, André. "Sergi Grapes." Cavall Fort, no. 184 (1970): 9.

Pàgines