Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is V and Autor is Virgili  [Clear All Filters]
1992
[48040] Virgili. Eneida. Barcelona: Proa, 1992.
Col·lecció "El Fanal de Proa"