Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is V and Autor is Vergés, Fermí  [Clear All Filters]
1970
[40523] Vergés, Fermí. "L’Homenatge a Catalunya de George Orwell." Tele/Estel, no. núm. 186, 15 de maig (1970): 15.