Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is V and Autor is Vachette, Francis  [Clear All Filters]
1967
[32634] Vachette, Francis. Salvats per Jesucrist. Vol. 15. El Gra de Mostassa 15. Barcelona: Nova Terra, 1967.
Traductor no identificat.