Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is T and Autor is Trepat, José  [Clear All Filters]
1926
[47483] Trepat, José. "De nova translatione catalaunica Sanctae Scripturae." Antonianum, no. 1 (1926): 395-396.