Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is T and Autor is Teresa de Jesús  [Clear All Filters]
1975
[32611] Teresa de Jesús. Camí de perfecció; Castell interior. Vol. 42. L’home nou 42. Barcelona: Nova Terra, 1975.
Presentació per Joan Baptista Bertran.
1999
[47878] Teresa de Jesús. Llibre de la vida. Barcelona: Proa, 1999.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"