Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Autor is Servet, Miquel  [Clear All Filters]
1999
[47877] Servet, Miquel. Dels errors sobre la trinitat. Barcelona: Proa, 1999.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"