Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Autor is Satta, Salvatore  [Clear All Filters]
1988
[44624] Satta, Salvatore. El dia del judici. Barcelona: Proa, 1988.
Col·lecció "A Tot Vent"