Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Autor is Sunyol, Martí  [Clear All Filters]
1956
[40405] Sunyol, Martí. "Quelcom sobre “el corneta”." Inquietud, no. any II. Núm. 5 (maig) (1956): 6.
L’article parla de “La cançó de l’amor i de la mort del corneta Cristòfol Rilke”