Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Autor is Sachs, Nelly  [Clear All Filters]
1967
[32489] Sachs, Nelly. La passió d’Israel. Terra alta. Barcelona: Grijalbo, 1967.
Conté: “Eli”, “En les estances de la mort” i “L’enfosquiment de l’estrella”. Epíleg de Werner Weber. Pròleg del traductor.