Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is G and Autor is Gibert, Miquel Maria  [Clear All Filters]
2010
[46227] Gibert, Miquel Maria. "Goldoni en les traduccions de J. M. de Sagarra i de J. Oliver." Llengua & Literatura. Revista Anual de la Societat Catalana de LLengua i Literatura 21 (2010): 311-323.