Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is F and Autor is Fabregat, Amadeu  [Clear All Filters]
1974
[39784] Fabregat, Amadeu. "L’esclat del teatre valencià." Oriflama, no. 113 (1974): 49-51.
Article sobre el teatre valencià, en el qual es comenta l’influx que rep de Molière, Txèkhov i Gogol.