Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is E and Autor is Ebers, Georg Moritz  [Clear All Filters]
1907
[30318] Ebers, Georg Moritz. Les Dues Germanes. Llevor. Sant Feliu de Guíxols: Octavi Viader, 1907.
Novel·la d’època ptolemaica, ormamentada amb dibuixos de Joseph Palahí