Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Foment de Pietat  [Clear All Filters]
1928
[46942] de Pietat, Foment. "Pròleg." In La Sagrada Bíblia: El Nou Testament, VII-VIII, XI-XIV. Vol. I. Barcelona: Foment de Pietat, 1928.