Bases de dades bibliogràfiques

Export 5 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Díaz-Plaja, Guillem  [Clear All Filters]
1932
[46889] Díaz-Plaja, Guillem. "Novel·les d’una jornada." Mirador (1932): 6.
1963
[46888] Díaz-Plaja, Guillem. "Strindberg en España." Estudis Escènics, no. 9 (1963): 103-112.
Inclou una bibliografia espanyola i hispanoamericana de les traduccions d’August Strindberg (també les catalanes).
[46142] Díaz-Plaja, Guillem. "Strindberg en España." Estudis Escènics, no. 9 (1963): 103-112.
1980
[46141] Díaz-Plaja, Guillem. "La recepción de China en las culturas hispánicas." Cuadernos Hispanoamericanos, no. 355 (1980): 23-42.
[46887] Díaz-Plaja, Guillem. "La recepción de China en las culturas hispánicas." Cuadernos Hispanoamericanos, no. 355 (1980): 23-42.