Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is B and Autor is Batlló, José  [Clear All Filters]
1972
[39541] Batlló, José. "Seis poemas catalanes de Josep Elias." Camp de l’Arpa. Revista de Literatura, no. núm. 15 (1972): 6-7.