Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is V and Autor is Vives, Joan Lluís  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
I
[47732] Vives, Joan Lluís. Introducció a la saviesa i altres escrits. Proa: Barcelona, 1992.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"