Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is V and Autor is Vidal, Gore  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
I
[44688] Vidal, Gore. La Institució Smithsoniana. Barcelona: Proa, 1999.
Col·lecció "A Tot Vent"
W
[43951] Vidal, Gore. Washington DC. Barcelona: Proa, 1985.
Col·lecció "A Tot Vent"