Bases de dades bibliogràfiques

Export 4 results:
Filters: First Letter Of Last Name is T and Autor is Toutain, Ferran  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
[47482] Toutain, Ferran. "Gulliver al país dels catalans: Rellegir Catalunya." In El barco fantasma, edited by Grup d’Estudi Catalans, 181-184. Barcelona: Llibres de l’Índex, 1992.
Articles publicats al Diari de Barcelona el 28 de gener i el 31 de març (pp. 189-192), respectivament.
[46595] Toutain, Ferran. "Gulliver al país dels catalans." In El barco fantasma, edited by Grup d’Estudi Catalans, 181-184. Barcelona: Llibres de l’Índex, 1992.
Article publicat al Diari de Barcelona el 28 de gener de 1990.