Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Autor is Saba, Umberto  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
E
[47843] Saba, Umberto. Ernesto; seguit de dotze cartes d'Umberto Saba en què es parla d'Ernesto. Barcelona: La Magrana, 1995.
Col·lecció Els Llibres de Butxaca
[48179] Saba, Umberto. Ernesto. Barcelona: La Magrana; Edicions 62, 1987.
Col·lecció Venècies