Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Autor is Nawal el Saadawi  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
[44732] Saadawi, Nawal el. La dona que buscava. Barcelona: Proa, 1998.
Col·lecció "A Tot Vent"
C
[47577] Saadawi, Nawal el. La cançó circular. Barcelona: Proa, 1999.
Col·lecció "Beta"