Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is G and Autor is Gombrowicz, Witold  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
F
[32219] Gombrowicz, Witold. Ferdydurke. Vol. 53. El Balancí 53. Barcelona: Edicions 62, 1968.
Traducció a partir de l’edició castellana.
[48598] Gombrowicz, Witold. Ferdydurke. Barcelona: Quaderns Crema, 1998.
Col·lecció Biblioteca Mínima