Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Seabra, Manuel de  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
[40378] de Seabra, Manuel. "Poesia del món. Dos poemes." Serra d’Or núm. 181 (octubre) (1974): 96.
Hi ha una breu nota introductòria escrita pel traductor.